stare pocztówki

Wprowadzenie pod koniec XIX wieku do obiegu pocztowego pocztówek stało się

czymś porównywalnym dziś z Internetem. Obecnie emaile w ułamku sekundy

przemieszczają się z jednego krańca Ziemi na drugi. Wtedy, czyli ponad 100 lat temu

również widokówki zaczęły przemieszczać się ze zwiększoną prędkością. I tak

np.  pocztówka z Berlina do Istambułu wędrowała 48 godzin, co potwierdzają

stemple nadawcze i odbiorcze na przesyłce.

stare pocztówki

W początkowej fazie pocztówka skonstruowana była w sposób analogiczny do karty

korespondencyjnej. Z jednej strony zamieszczano tylko i wyłącznie adres plus

znaczek opłaty. Na drugiej była ilustracja i nieco miejsca, aby skreślić kilka słów

pozdrowień.

stare pocztówki

Adres długości całej pocztówki dla kolekcjonerów jest wyznacznikiem wieku kartki.

Widokówki mające tzw. długi adres pochodzą sprzed roku 1905. W tymże 1905 roku

wprowadzono reformę na poczcie dzięki której adres zajmował połowę powierzchni,

a druga część pocztówki przeznaczona była do korespondencji. Widokówka po

drugiej stronie miała całą powierzchnię zakrytą ilustracją. Jeszcze do niedawna

istniała specjalna taryfa pocztowa w niektórych krajach dla pocztówek na których

napisane było do 5 słów, np. Pozdrowienia z Warszawy przesyła Józek.

stare pocztówki

Widokówka okazała się być bardzo prostym sposobem na spopularyzowanie krajów

oraz działalności gospodarczych prowadzonych na jakimś terenie. I tak np. typowa

przedwojenna widokówka ze Śląska lub Zagłębia ukazuje szyby kopalniane oraz

piece hutnicze. Widokówka z Włoch to widoki Neapolu, Wenecji lub Rzymu. Ludzie

znający się i nie znający się zaczęli wysyłać do siebie pocztówki co było czymś

entuzjastycznym, wspaniałym, nieco szalonym. I wtedy urodził się prawdziwy

postcrossing.

stare pocztówki