Regulamin

Regulamin sklepu internetowego

Sklep internetowy, dostępny pod adresem www.1001pocztowek.pl,

prowadzony jest przez firmę:

PHU „Dikappa”

Siedziba firmy i adres korespondencyjny: 42-530 Dąbrowa Górnicza, ul. Ofiar Katynia 20.

zarejestrowaną przez Prez. Miasta Dąbrowa Górnicza pod nr 5686/91

NIP: 629-000-26-24.

tel: 32-261-06-25

mail: 1001pocztowek@gmail.com

Konto bankowe:

Santander Bank Polska SA

68 1910 1048 2617 6398 9228 0001

Regulamin zakupów

1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż za pośrednictwem sieci Internet. Zamówienia są przyjmowane przez stronę www.1001pocztowek.pl, mailowo pod adresem 1001pocztowek@dikappa.pl lub telefonicznie – pod nr 32-261-06-25 w godzinach pracy biura (pn-pt 8.00-16.00). Minimalna wartość zamówienia wynosi 10 zł brutto.

2. Wszystkie ceny podane w naszym sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT). Wiążąca dla stron transakcji jest cena widniejąca przy produkcie w momencie złożenia zamówienia przez Klienta. 

3. Na każdy sprzedany towar/usługę wystawiamy paragon, na życzenie klienta – fakturę VAT.

4. Zamówiony towar dostarczamy za pośrednictwem Poczty Polskiej i firmy kurierskiej. Kupujący jest obciążany kosztami dostawy określonymi w cenniku dostawy. Możliwy jest również odbiór osobisty w siedzibie firmy bez dodatkowych kosztów. Aktualny cennik dostawy znajduje się w zakładce „Koszt dostawy”

5. Możliwe są następujące formy płatności:

·        Przelewem. Po zarezerwowaniu zamówionego towaru/usługi w naszym sklepie internetowym, wysłany jest e-mail z numerem rachunku bankowego. Niezwłocznie po zaksięgowaniu pieniędzy na koncie naszej firmy realizujemy wysyłkę zamówionego towaru.

.        Inne. Na życzenie klienta po uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym przed dokonaniem zakupu.

6. Przesyłki dostarczane są za pośrednictwem Poczty Polskiej lub firmy kurierskiej FEDEX. 

Przesyłki dostarczane za pośrednictwem Poczty Polskiej wysyłamy listem poleconym (paczką pocztową), która jest dostarczana do odbiorcy zazwyczaj w ciągu 1-2 dni – priorytet lub do 5 dni – przesyłka ekonomiczna.
W przypadku wybrania tej formy dostawy mogą wystąpić opóźnienia w dostawie spowodowane nie wywiązaniem się przez Pocztę Polską z umów obsługi przewozowej i pocztowej. Wszelkie reklamacje, jak wynika z regulaminu świadczenia usług Poczty Polskiej, możemy zgłaszać dopiero po 14 dniach od momentu nadania paczki.

Przesyłki dostarczane za pośrednictwem firmy kurierskiej FEDEX trafiają do odbiorcy w ciągu 1 doby od nadania. Przesyłki są monitorowane, za pomocą nr listu przewozowego możemy śledzić ich drogę, a w przypadku opóźnień w dostawie reklamacje są rozpatrywane od ręki.

Na życzenie klienta możliwy jest również inny sposób dostawy – po wcześniejszym uzgodnieniu telefonicznym lub mailowym.

7. Zgodnie z Ustawą z dnia 2 marca 2000 r. o ochronie niektórych praw konsumentów oraz o odpowiedzialności za szkodę wyrządzoną przez produkt niebezpieczny (Dz. U. Nr 22, poz. 271) art. 7, w okresie 14 dni od dostarczenia zamówionego towaru, konsument ma prawo jego zwrotu bez podania przyczyn w ramach odstąpienia od umowy, wg ogólnych zasad wynikających z przepisów dotyczących zawierania umów na odległość.

W razie odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą, a konsument jest zwolniony z wszelkich zobowiązań.

Zwracany w tym trybie towar zostanie przyjęty tylko i wyłącznie wtedy, gdy będzie odesłany w stanie  nieuszkodzonym. W przypadku chęci skorzystania z wyżej określonego prawa zwrotu, towar należy odesłać na adres korespondencyjny podany na stronie sklepu wraz z dowodem zakupu (paragon lub faktura). Do takiej przesyłki zwrotnej należy dołączyć pisemne oświadczenie o odstąpieniu od umowy oraz numer konta, na jaki sklep ma zwrócić zapłatę za zakupiony towar (całość kosztów zakupu wraz z kosztami przesyłki do klienta). Sklep w ciągu 14 dni roboczych dokonuje zwrotu pieniędzy na konto Klienta. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedawca nie ponosi kosztu odesłania Towaru.  

Wzór oświadczenia odstąpienia od umowy znajduje się poniżej niniejszego Regulaminu.

8. Kupujący może składać Sprzedawcy reklamacje dotyczące zakupu towarów pod adresem 1001pocztowek@dikappa.pl, lub w formie pisemnej na adres Sprzedawcy. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać co najmniej:

  • imię, nazwisko, adres, adres e-mail Kupującego,
  • datę zakupu, 
  • przedmiot reklamacji, ze wskazaniem żądania Kupującego, 
  • wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.


Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający zwraca się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie. Sprzedający rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania w prawidłowej postaci. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Kupującego adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej.  

Gwarancja, oraz prawo odstąpienia od umowy nie obowiązują, gdy produkt dotknięty jest uszkodzeniami mechanicznymi pochodzenia zewnętrznego. Dlatego zawsze przed odebraniem przesyłki z poczty należy sprawdzić, czy opakowanie nie uległo uszkodzeniu w transporcie. W przypadku, gdy opakowanie przesyłki nosi znamiona uszkodzenia należy nie przyjmować przesyłki oraz skontaktować się jak najszybciej ze sprzedawcą w celu wyjaśnienia sprawy. Sprawdzenie przesyłki przy odbiorze jest niezbędnym warunkiem uwzględnienia ewentualnych roszczeń Klienta z tytułu uszkodzenia czy okradzenia przesyłki w transporcie.

9. Informacje znajdujące się na stronach internetowych sklepu nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego. Klient składając zamówienie za pomocą mechanizmów dostępnych na internetowych stronach sklepu, składa ofertę kupna określonego towaru na warunkach podanych w opisie produktu. Moment zawarcia umowy kupna-sprzedaży następuje podczas pisemnego potwierdzenia odbioru towaru przez klienta na liście przewozowym przesyłki.

10. Właściciel sklepu internetowego dokłada wszelkich starań, aby opisy i dane techniczne umieszczonych w sklepie produktów/usług były zgodne z rzeczywistością. W każdym przypadku, gdy dane prezentowane na witrynie internetowej sklepu w dniu złożenia przez konsumenta zamówienia nie pokrywałyby się z rzeczywistością, w ciągu 14 dni od daty zakupu ma on prawo odstąpienia od umowy bez podania przyczyn, zgodnie z przepisami o odstąpieniu od umowy zawartej na odległość.

11. Możliwość skorzystania z pozasądowych sposobów rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń oraz dostęp do tych procedur:

Kupujący będący konsumentem ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Katowicach. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów,  znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce „Rozstrzyganie sporów konsumenckich”. 


12. Klient dokonujący zakupu w sklepie wyraża zgodę na przekazanie swojego adresu e – mail do Grupa Allegro Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu oraz na przetwarzanie przez sklep www.1001pocztowek.pl oraz Grupa Allegro Sp. z o.o., jego danych osobowych – w celu wypełnienia ankiety wraz z opinią o dokonanej transakcji na platformie www.1001pocztowek.pl(zgodnie z obowiązującymi przepisami ustawy o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 ).

Zgodę uważa się za wyrażoną w momencie akceptacji niniejszego regulaminu, czyli w momencie złożenia zamówienia.

13. Regulamin określa zasady zakupów i złożenie zamówienia jest równoznaczne ze zgodą na wszystkie postanowienia i informacje zawarte w regulaminie.

 

WZÓR OŚWIADCZENIA ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 

………………………………. (miejscowość), dnia ………………..

 

 

……………………………………………..

……………………………………………..

……………………………………………..

dane składającego oświadczenie

 

 

Dikappa

Ul. Ofiar Katynia 20

42-530 Dąbrowa Górnicza

 

 

OŚWIADCZENIE

O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 

Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy ………………………………………………………………., nr zamówienia ………..…., data zawarcia umowy ……………., data odbioru ……………………………………………….… .

 

Wskazuję, iż wskutek odstąpienia od umowy, ta jest uważana za niezawartą, a strony są obowiązane do wzajemnego zwrotu świadczeń, w stanie niezmienionym. Wobec powyższego wnoszę o niezwłoczny zwrot ceny, zapłaconej przeze mnie, w wysokości ………….. zł na konto bankowe nr………………………………………………………………………………………………. Ponadto oświadczam, iż przedmiot sprzedaży zostanie zwrócony Panu w dniu ………………… w stanie niezmienionym.

 

Z poważaniem,

 

……………………………

Scroll to Top